Wat is TCG?

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) ofwel ‘Traditional Chinese Medicine’ (TCM) heeft een historie van vijfduizend jaar. Het is een vorm van geneeskunde die al ruim tweeduizend jaar in het Oosten wordt ingezet om ziektes te behandelen. De TCG-filosofie beschrijft de samenhang tussen levensstijl, ziekte en gezondheid.

Eeuwen geleden al waren Chinese doctoren in staat het functioneren van het menselijk lichaam te verklaren door het observeren van de natuur. Met deze kennis ontwikkelden zij hun medische theorieën. Dit resulteerde in een concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie, een eigen diagnostiek en eigen behandelmethoden: Traditional Chinese Medicine (TCM) ofwel Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). TCG kan ziektes verhelpen dan wel verlichten en kan klachten verbeteren. Maar TCG werkt ook preventief.
Boven alles stelt TCG harmonie centraal. In alle opzichten is harmonie het leidende principe. Het is belangrijk te leven in harmonie met de natuur en om leven te beschermen. Tegelijk draait het om het creëren van harmonie tussen lichaam en geest en om leven in harmonie met uw familie en uw omgeving. Dit gedachtegoed komt voort uit de Yin en Yang-theorie die werd gebruikt om de natuur in al haar aspecten te verklaren. Een verstoring van de harmonie veroorzaakt onbalans.
TCG onderscheidt zich van de Westerse geneeswijzen door niet de ziekte maar de mens in zijn omgeving centraal te stellen. Vanuit de Chinese zienswijze wordt de mens zelf als het grootste medicijn gezien. De verschillende TCG-behandelmethoden en hulpmiddelen zijn bedoeld om de helende kracht van het menselijk lichaam zijn werk te laten doen. Hieruit blijkt dat TCG behoort tot de holistische geneeskunde.

De Chinese geneeskunde is gebaseerd op systemen en begrippen zoals Yin en Yang, de Vijf elementenleer, Qi, Meridianen en orgaansystemen. Als u hierover meer wilt weten, klik dan door via deze links.